Veleučilište Velika Gorica kao organizator konferencije Dani kriznog upravljanja cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu obrade Vaših prijava koristit ćemo samo one podatke koje nam date svojevoljno. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove podatke trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Podaci koje svojevoljno unesete koristit će se kako bismo vam dostavili relevantne informacije i obavijesti vezane za konferenciju Dani kriznog upravljanja.

Ova izjava odnosi se na sve Internet stranice konferencije Dani kriznog upravljanja na kojima se traži unos podataka korisnika.

Collection and use of personal information

The University of Applied Sciences of Velika Gorica, the organizer of the Crisis Management Days conference, values and protects your privacy. While processing your applications, we will use only data you supply voluntarily. We will not sell, disclose or give away this information to any third party in a manner not set forth in this statement.

The data you voluntarily enter will be used to provide you with relevant information and notices related to the Crisis Management Days conference.

This statement applies to all Crisis Management Days conference web pages where personal data entry is required.