Abstract submission/Prijava sažetaka

2023-04-23

Prijave sažetaka su zatvorene. Hvala vam!

Dani kriznog upravljanja 2023.

-------------------------------------------------

Abstract submissions are closed. Thank you!

Crisis Management Days 2023