2024: Crisis Management Days Book of Abstracts
Climate Change (Health, Waste, Environment, and Safety)

Renewable energy sources as a measure to mitigate climate change

Dario Marušić
College "Center for Business Studies" in Kiseljak
Semir Oglečevac
College "Center for Business studies" in Kiseljak

Published 2024-05-20

Keywords

  • Renewable energy sources,
  • energy sector,
  • climate change,
  • decarbonization

Abstract

U posljednje vrijeme javilo se dosta problema u sektoru energetike zbog posljedica klimatskih promjena. Prije svega se tu misli na smanjenje proizvodnje električne energije u hidroelektranama zbog promjene vremenske raspodjele godišnje količine padavina, zatim na povećanje potrošnje električne energije radi potreba za hlađenjem, jer srednje temperature zraka i dalje imaju svoj trend rasta. Također, oštećenja energetskih postrojenja i infrastrukture zbog ekstremnih vremenskih događaja poput pucanja leda, poplava i slično su mogući scenariji u svijetu, kao i još mnogi problemi koji mogu nastati zbog posljedica klimatskih promjena. Jedan od najvećih uzročnika klimatskih poremećaja konkretno porasta globalnih temperatura je sve veća prisutnost stakleničkih plinova u atmosferi koji najčešće nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva. Kako bi smanjili emisiju tih štetnih plinova i time ograničili globalno zagrijavanje i poboljšali kvalitet okolnog zraka, jedno od mogućih rješenja koje se nameće jeste sve veće korištenje i primjena obnovljivih izvora energije. Ovakav vid energije donosi sa sobom veliki set prednosti po pitanju očuvanja okoliša, a samim time i smanjenje emisije štetnih plinova koji u velikoj mjeri utiču na globalno zagrijavanje. Prema tome, u ovom radu će se govoriti o raznim benefitima korištenja energije iz obnovljivih izvora koji se smatraju jednim od glavnih oslonaca ka dekarbonizaciji, a sve u cilju ublažavanja klimatskih promjena.